DÖNÜŞÜM ORANI OPTİMİZASYONU NEDİR?

Dönüşüm oranı optimizasyonu (Conversion Rate Optimization – CRO), internet pazarlaması ve özellikle e-ticaret pazarlaması sırasında, web sitesine gelen ziyaretçiler içinden en fazla oranda müşteri elde etmek için yapılan çalışmaların genel adıdır.

Dönüşüm optimizasyonu olarak da anılan bu çalışmalar, sadece kullanıcının bir şey satın alarak müşteri olması amacının ötesinde de yapılır. Dönüşüm oranı optimizasyonu çalışmalarında kullanıcıyı bir formu doldurtmak, bir e-bültene kayıt ettirmek, bir resmi görüntületmek ya da bir videoyu seyrettirmek gibi aktif satış dışı hedefleri de olabilir. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde ana amaç kullanıcının alışverişi tamamlaması iken bir otomobil markası için bu amaç kullanıcın bir test sürüşü randevu formu doldurması şeklinde olabilir.

Dönüşüm oranı optimizasyonu sitedeki istenen işlemi tamamlayan ziyaretçinin yüzdesini arttırmayı hedeflerken bu hedefe ulaşmak için veri toplama, analiz ve uygulama adımlarını izler. Dönüşüm oranı optimizasyonu çalışması geçmiş veriye bakarak kullancıların site içindeki hareketlerini analiz ederek onları istenen hedefi tamamlamalarına neyin engel olduğunu bulmaya çalışır.

E-ticaret pazarlaması açısından gelir artırma yöntemleri incelendiğinde, iki temel gelir arttırıcı model olduğu görülür. Birinci yöntemde siteye daha fazla trafik çekerek satışı arttırmak hedeflenir. İkinci yöntemde ise sitenin satış verimi arttırılarak gelen aynı miktarda trafikten daha fazla satış yapılması amaçlanır. Dönüşüm oranı optimizasyonu bu ikinci modeli kullanarak satış oranlarını yükseltmeyi hedefler.

Dönüşüm oranı optimizasyonu ile web sitesinin satış hunisi incelenerek ürün satın alan ya da form dolduran kullanıcıların yüzdesini arttırma yolları belirlenmeye çalışılır. Sonrasında bir iyileştirme hipotezi yaratılarak dönüşüm oranını attıracağı öngörülen tasarımsal ya da teknik değişiklikler test edilir. Bu testin sonunda oluşan veriler incelenerek hangi değişikliklerin olumlu sonuç aldığı tespit edilerek kalıcı olarak uygulamaya konur.

Poligon Interactive olarak, dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış olan çözüm ortağımız Insider ile beraber, size şeffaf, sonuç odaklı dönüşüm oranı optimizasyon hizmeti sunarız.

NE YAPIYORUZ?

DAHA VERİMLİ SATIN ALMA
SÜRECİ, DAHA AZ
KULLANICI KAYBI

NE SAĞLIYORUZ?

VAR OLAN ZİYARETÇİ
TRAFİĞİNDEN YENİ
MÜŞTERİLER

KAZANCINIZ

SİTEYE GELEN ZİYARET
TRAFİĞİ İÇİNDEN DAHA
FAZLA SATIŞ

Satış Sürecini Dönüşüm Hunileri ile Anlamak

Hedefi ürün satmak olan bir e-ticaret web sitesi için, bir kullanıcıyı etkili bir şekilde alışveriş sepetine ve ödeme sayfasına yönlendirmek hayati bir hedeftir. Alışveriş sepeti ya da ödeme sayfasını hedef olarak tanımlayarak, ara ürün sayfalarını ise dönüşüm hunisi adı altında oluşturabilir, ardından hangi ürün sayfalarının diğerlerine göre daha fazla işe yaradığını öğrenebilir ve bu verileri kullanarak öne çıkarılacak ürünleri belirleyebilirsiniz. Bazı sayfaların üzerinden devamlı olarak diğer sayfalara göre daha yoğun trafik akması, belli sayfaların kullanıcıları alışveriş sepetine diğer sayfalara göre daha iyi bir şekilde ulaştırması, dönüşüm hunisinin analizi ile mümkündür. Bu analiz sonunda, dönüşüm hunisindeki akışın bazı ürünlerin diğerlerinden daha iyi olmasından mı kaynaklandığı ya da sayfa tasarımları arasında trafik yoğunluğunu değiştirecek bir farklılık mı olduğu bilgilerine ulaşabilirsiniz. Satış hunisi; daha iyi performans gösteren sayfalardaki ürünler hakkında daha fazla bilgi, daha fazla müşteri yorumu veya ürünleri alışveriş sepetine eklemeden önce görselleştirmeye yönelik daha fazla seçenek mi sunulduğu gibi bir çok soru için yanıt alınmasını sağlar.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Stratejisi

Farklı sektörlerde hizmet veren farklı firmaların gelir yaratmak için yaptıkları işler aynı değildir. Bu nedenle her web sitesinin kendine ait farklı bir hedef kitlesi, anahtar performans göstergeleri (KPI) ve kendine özel dönüşüm hedefleri olur. Bazı web siteleri için satış adetleri önemlidir, bazı web sitelerinde üyelik veya e-bülten formu doldurulması dönüşüm olabilir, kimi sitelerde ise reklam bannerlarına tıklamak bile bir dönüşüm hedefi olarak düşünülebilir.

Bu nedenle dönüşüm oranı optimizasyon çalışmasının detayları her site için farklı olacaktır. Bu detaylar, çalışmanın başarısını belirleyecek önemli değişkenler olmakla birlikte dönüşüm optimizasyon stratejilerinin sektörlerden ve web sitelerinden bağımsız olarak temel amaçları ve temel adımları bulunur.

Doğru hedefin tanımlanması, siteye trafik getiren pazarlama kanallarının detaylı incelenmesi, sitede zaman geçiren ya da istenen dönüşümü yapmadan siteyi terkeden kullanıcı tiplerinin ayrıştırılabilmesi ve bu kullanıcıların terk etme nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışmak, tüm dönüşüm optimizasyonu çalışmalarında ortak statejik adımlardır.

Ortalama %0,5 olan dönüşüm oranını yarım puan arttırarak %1’e taşımak eylem başına ödeme (Cost Per Acquisition – CPA) maliyetini yarıya düşürecektir. Bu da doğru kurgulanarak uygulanan bir dönüşüm oranı optimizasyonu çalışmasının reklam bütçeleri üzerindeki verim arttırıcı etkisini ve ne kadar önemli olduğunu net olarak ortaya koyacaktır.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu İçin
Web Sitesinde En Önemli Noktalar

Pazarlama Kanallarının Dönüşüm Üzerindeki Etkisi

E-ticaret sitesinde yapılan dönüşümler tek bir pazarlama kanalı üzerinden sonuçlanmayabilir. Yapılan her dönüşüm için dönüşümü gerçekleştiren kullanıcı, yönlendirildiği son kampanya, arama ya da reklamla ilişkilendirilebilir. Bu nedenle dönüşüm oranı optimizasyonu çalışmalarında kanal modelleme (attribution model) değişkenleri önem taşır. Bir satışın oluşmasında, web sitesi yönlendirmelerinin, aramaların, sosyal medyanın ve reklamların bu dönüşümdeki rolünü belirlemek için birden fazla kanal modeli kullanılabilir.

Sitenizi incelediğimizde var olan satışların kanal dönüşüm raporlarını analiz ederiz. Böylelikle, kullanıcının ilgi gösterdiği ilk andan başlayarak satışın gerçekleştiği ana kadar ne kadar zaman geçmiş, pazarlama kanallarınız satış ve dönüşüm sağlamak için nasıl birlikte çalışmış, dönüşüm hangi kanalda başlamış ve hangi kanalda sonlanmış gibi verileri inceleyerek gelen trafiğin iniş sayfalarının iyileştirilmesini sağlarız. Bu işlem için kullanılan dönüşüm hunisi raporları, dönüşüm optimizasyonu çalışmasına temel olmakla beraber, dijital pazarlamada kullandığınız Google Reklamları, sosyal medya pazarlaması ve SEO çalışmalarının da verimi konusunda bilgi verir.

İlk Etkileşim

İlk etkileşim kullanıcının ürününüzü ilk hangi kanalda gördüğünü anlatır. Dönüşüm yolunda yapılan ilk yönlendirmedir ve bir tür destek etkileşimidir.

Son Etkileşim

Kullanıcının ürününüzü almadan önce tıkladığı son kanalı bildirir. Dönüşümden önce gerçekleşen son tıklama, o dönüşüm için son etkileşim olur.

Destek Etkileşim

Dönüşüm yolunda yapılan ancak son etkileşim olmayan herhangi bir yönlendirmedir. İlk ve son etkileşimin aksine birden fazla destek etkileşim olabilir.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Modelleri

DÖNÜŞÜM HUNİSİ OPTİMİZASYONU

Dönüşüm hunisini inceleyerek web sitesine gelen ziyaretçileri müşteriye dönüştürmek için gereken iyileştirmelerin belirlendiği en temel dönüşüm oranı optimizasyonu yöntemidir.

TRAFİK KAYNAKLARI OPTİMİZASYONU

Web sitesine trafik sağlayan pazarlama kanalları ve iniş sayfaları incelenerek gelen trafikten daha fazla verim almayı hedefleyen dönüşüm oranı optimizasyonu hizmetidir.

İŞLEVSEL DÖNÜŞÜM OPTİMİZASYONU

Sitedeki ana işlevler üzerinde yapılabilecek tasarımsal ya da teknik değişiklikleri belirleyip, kurgulanacak A/B testleri ile başarımı arttırmayı amaçlayan dönüşüm oranı optimizasyon çalışmasıdır.

MOBİL DÖNÜŞÜM OPTİMİZASYONU

Web sitesi üzerinde mobil cihazlara özel iyileştirmeler yapılması ve bu şekilde hedef tamamlama sayısını arttırmayı amaçlayan dönüşüm oranı optimizasyonu modelidir.

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Hizmetlerimiz

İNCELEME ve ARAŞTIRMA

 • Rakip Araştırması
 • Sektör Araştırması
 • Dönüşüm Hunisi İncelemesi
 • Trafik İncelemesi
 • Teknik Altyapı İncelemesi

STRATEJİ OLUŞTURMA

 • Hedef Belirleme
 • KPI Tanımlama
 • A/B Testi Oluşturma
 • Teknik İyileştirmeler
 • Tasarım İyileştirmeleri

OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI

 • Teknik Optimizasyon
 • Dönüşüm Hunisi
 • Trafik Kaynakları
 • İşlevsel Optimizayon
 • Mobil Optimizasyon

İZLEME ve RAPORLAMA

 • CRO, CPA Analizi
 • Kanal Analizi
 • Satış Hunisi Analizi
 • A/B Test Sonuçları
 • Olası Yeni İyileştirmeler

 Fazladan Tek Kuruş Harcamadan Satışınız Artsın

Reklam bütçenizde tek kuruş artış yapmadan satışlarınız artabilir. Dönüşüm oranı optimizasyonu uzmanlığımız ve çözüm ortaklarımız sayesinde, web sitesi verilerinize ve deneyimlerimize dayanarak markanıza özel dönüşüm oranı optimizasyonu fikirleri geliştirip, öneririz. Sitenizde kullanıcıların neden alışverişi tamamlamadığını belirler, çözüm önerilerimiz ile kullanıcıların alım süreçlerini iyileşitiririz. Pazarlama bütçelerinizde artış yapmadan önce var olan ziyaretçilerinizi müşteriye döndürebilmek için bizimle iletişime geçin.

TANIŞALIM

Dijital pazarlama bütçenizi azaltıp, hedef dönüşüm oranlarınızı arttırmak isterseniz bize ulaşın. Tanışma toplantımızda, dilerseniz güncel kampanyalarınızın verimini, birlikte değerlendirelim.

dönüşüm oranı optimizasyonu