POLIGON INTERACTIVE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Poligon Interactive olarak benimsediğimiz sürdürülebilir iş anlayışını tüm faaliyetlerimizde ortaya koymakta, sürdürülebilir bir gelecek için odağına aldığı insan kaynağı ile ekonomik, çevresel ve sosyal performansını her geçen yıl geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bu bilinçle, yayımlanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS) ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı önemsiyor ve ona uygun geliştirmeleri yapmayı hedefliyoruz.
Yönetim anlayışımızdan başlayarak, faaliyetlerimizi yöneten, uygulayan ve kontrol eden her kademeden çalışanımızın, çalışmalarını sürdürülebilirlik esasına uygun şekilde gerçekleştirmesini sağlayarak faaliyetlerimizi sürdürülebilir değer yaratma ve bu değeri tüm paydaşlarımızla paylaşma felsefesiyle gerçekleştirmekteyiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Değerlerimiz

Hizmet konumuz olan dijital pazarlama ve web sitesi yönetimini yaparken müşteri odaklı, değişen ve gelişen dijital ekosisteme uyumlu, kendini yenileyen ve verimi arttıran çalışmaları benimsedik. Bu konuda hem çalışanlarımızın sürekli gelişmesini hem de yapılan iş kalitesini arttırarak daha mutlu müşteriler yaratma konusunda çalışıyoruz.

Yaptığımız tüm faaliyetlerin bir şekilde insanların hayatlarını kolaylaştıran, verimi arttıran ve dünyanın daha temiz, güvenli ve toplumun moral değerlerinin gelişmesi ile ilgili olduğunun bilincindeyiz. Hizmetlerimizi dürüst, paydaşlarına değer katan, çevresine ve doğaya saygılı, çalışanlarının ve etkileşim içinde bulunduğu insanların sağlık, emniyet ve çevre güvenliğine önem veren  bir firma olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Vizyon ve Misyonumuz

Vziyonumuz: Sürdürülebilir ve verimli bir şekilde çalışarak, web sitesi yönetimi ve dijital pazarlama konularında uluslararası firmların tercih ettiği ve bu tercihin sadece bütçesel değil, etik değerler özelinde olduğu Türkiye’den dünyaya hizmet veren uluslararası bir dijital pazarlama ajansı olmak

Misyonumuz: Sektörel gelişmeleri yakından takip ederek; tecrübelerimiz, teknolojik alt yapımız ve yetişmiş insan gücümüz ile müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerine en iyi şekilde yanıt vermek.

Sürdürülebilirlik Yönetimi Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımımızı yayımlanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS) ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alarak planlıyoruz.

Bu kapsamda:

Poligon Interactive olarak BM tarafından ilan edilmiş insan haklarını destekliyor ve bu haklara saygı duyuyoruz. Bunu sağlamak için çalışmalarımızda insanı temel alan iş etiğini uyguluyor, her türlü ayrımcılığa karşı duruyor, sosyal kirlenme ve insan hakkı ihlali olmaması için çaba gösteriyoruz.

Çalışanlarımızın seçiminde ve işe yerleştirmede her türlü ayrımcılığa karşı duruyor ve tüm çalışanlarımızın 18 yaşından büyük olmasını ve herhangi bir zorlama olmadan çalışmalarını önemsiyoruz. Çalışanlarımızı diledikleri meslek, sendika, STK üyelikleri konusunda özgür bırakmaktayız.

Yaptığımız tüm faaliyetlerde var olan ve oluşabilecek çevre sorunlarına karşı duyarlıyız. Çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları destekliyor, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek veriyoruz. Gelişen teknolojileri ve süreçleri iş akışımıza adapte ederek çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını, böylelikle atık üretimini, hava ve su emisyonlarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

Tüm ticari faaliyetlerimizin etik kurallar çerçevesinde, şeffaf, hesap verilebilir ve her türlü rüşvet, yolsuzluk ve gelir paylaşımı modellerinden arınmış olmasının öneminin farkındayız.

Yaptığımız faaliyetlerin tamamında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın sektörümüz ve çalışma alanlarımız ile ilgili olanlarını ekstra önemsiyoruz.

İş Etiğimiz

Poligon Interactive, Aralık 2019 tarihinde son haline getirilen Etik Kurallar ve Standartlar Belgesi’nde yazılı tüm kural ve taahhütlere uymayı kabul ve beyan eder.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLARIMIZ

Çevresel Sorumluluk

Poligon Interactive olarak, çevremizi korumak için:

 • Uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, sürekli izlemeyi ve geliştirmeyi,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Atıkları kaynağında azaltmayı,
 • Teknolojik imkânlar doğrultusunda çevresel kirlenmeyi önlemeyi,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre sorumluluk bilincini arttırmak amacıyla, çevrenin korunması konularında eğitimler vermeyi,
 • İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi

taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda:

Ofisimizde ve çalışanlarımızın iş yaptığı tüm ortamlarda:

 • Geri kazanımlı atıkları ayrı topluyoruz.
 • Gereksiz elektrik kullanımını engelliyoruz.
 • Kullandığımız bilgisayar, tarayıcı, yazıcı vb. ofis makinelerini açık bırakmıyoruz.
 • Ofisi terk ederken tüm elektrikli cihazların kapatıldığından emin oluruz.
 • Tuvalet ve mutfak alanlarında su kullanımının önemini düzenli olarak tüm çalışanlarımıza hatırlatıyoruz.
 • Çalışma ortamı sıcaklığını görülebilir bir şekilde yerleştirilmiş termometreler ile ölçerek, ısıtma ve soğutma sistemlerini kanuni değerlerin dışında kullanmıyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Poligon Interactive sürdürülebilir sosyal sorumluluk politikası gereğince:

 • Saygı, adalet ve fırsat eşitliği ilkelerini benimser.
 • Başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere evrensel temel hak ve özgürlükleri benimseyerek, karşılıklı saygı temelinde iş ilişkisinde bulunur.
 • Kurum bünyesinde ve diğer tüm iş ortakları ve tedarikçilerinde çocuk işçi çalıştırılmasını kabul etmez.
 • İşe alım ve işe yerleştirme ve iş faaliyeti süreçlerinde her türlü ayrımcılığı reddeder.
 • Hiç kimse cinsiyet, ırk, din, dil ve sair maddi ve manevi farklılığından dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz.
 • Çalışanlarının sağlığını korumak için ofis içinde gerekli tedbirleri alır.
 • Çalıştığı müşterilerin ve tedarikçilerin de sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi konusuna dikkat eder.

Bu kapsamda:

 • İş ilanlarımızı elektronik ortamda her kişinin erişebileceği şekilde veririz.
 • Eleman seçiminde cinsiyet, ırk, din gibi değerler seçim kriteri olarak kullanılmaz.
 • Elemanların ofis içinde ya da dışında rahatsız olduğu davranışların yönetime iletilmesi teşvik edilir.
 • Çalışma saatleri sabittir ve fazla mesai uygulanmaz.
 • Çalışanların mesai saatleri içinde, ofis ya da dışarıda sağlıklı beslenebilmesi için gerekenler eksiksiz yapılır.

Yönetişim Sorumluluğu

Poligon Interactive için çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyeti esastır.

Bu kapsamda müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sisteminin temel prensipleri olan;

 • Şeffaflık
 • Erişilebilirlik
 • Cevap verebilirlik
 • Objektiflik
 • Gizlilik
 • Hesap verebilirlik
 • Sürekli iyileştirme

prensiplerini temel almayı, müşteri veya çalışan memnuniyetsizliği durumunda nedenini araştırarak, tekrarını önleyici faaliyetleri gerçekleştirmeyi, müşterilerini bilgilendirmeyi ve süreçleri iyileştirmeyi taahhüt eder.

Poligon Interactive, haksız rekabeti, rekabete aykırı davranmayı, rüşveti reddederek yolsuzlukla mücadele etmek için gerekenleri yapar. Bu nedenle:

 • Poligon Interactive’in mali kayıtları müşteri denetimine açıktır.
 • Her müşteri ile gizlilik sözleşmesi imzalanır.
 • Kayıtdışı (faturasız) ticaret yapmaz.
 • Çalışanları hediye kabul edemez.